Klienti

Pomáháme startupům,
firmám i agenturám.

Klientům z celého světa pomáháme dělat špičkové weby, aplikace a produkty s důrazem na obchodní cíle.

“Setkání s Pavlem Švejdou nad tvorbou webových stránek našeho improvizačního představení bylo neobyčejně inspirativní. S velikým klidem a trpělivostí jemu vlastní vyslechl naše zběsilé nápady a se svým týmem realizovatelné opravdu zrealizoval, nerealizovatelnému našel zcela jiný rozměr a výsledek tím ještě umocnil. Pouze díky jejich otevřenosti, sofistikovanému pohledu na požadavky zákazníka a veliké profesionalitě se nyní můžeme chlubit našim webem.”
Martin Zbrožek / herec
“S Pavlem Švejdou spolupracujeme od začátku existence naší společnosti. Navrhl nám corporate identity, vytvořil se svým teamem web a grafickou podobu web aplikace, kterou poskytujeme našim klientům. Kooperace s agenturami není jednoduchá. Dříve jsme spolupracovali se třemi jinými organizacemi a museli jsme se rozloučit. S Pavlem se nám to ale nějak ustálilo a dobře si vyhovujeme. Stále je třeba ladit naše požadavky, pracujeme s mnoha verzemi návrhu, ale nakonec se vždy dostaneme k podobě, se kterou jsme velmi spokojení. A navíc naši klienti obdivují výsledek, který má mezinárodní kvalitu!”
Jan Pavelka / Talterra s.r.o.
“Oceňuji profesionální přístup a zaměření na detaily. Hlavním přínosem je pro nás funkčnost a výsledky webu jakožto v dnešní době čím dál důležitějšího marketingového nástroje.”
Ondřej Smetana / Kompresory PEMA s.r.o.